Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pátek 28. srpna 2015

Kim Čong Un vedl rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících

Pjongjang, 28. sprna (KCNA) -- Rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících se konala pod vedením Kim Čong Una, Prvního tajemníka KSP, Předsedy její Ústřední vojenské komise, Prvního předsedy národní obranné komise a Vrchního velitele Korejské lidové armády.

Přítomni na zasedání byli členové Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, výkonní členové Stranické komise KLA, vysocí představitelé Všeobecného politického byra, zástupci Ministerstva Lidových ozbrojených sil, velících důstojníci všech štábů armády, vojenských akademií všech úrovní, vysocí představitelé orgánů státní bezpečnosti, ÚV KSP, Vlády a členové vlády na poli zahraničních vztahů, vedoucí sekretariátu Provinčních komisí Strany.

Zasedání analyzovalo a zhodnotilo revoluční opatření, které přijala Strana a vláda KLDR za nejnebezpečnější situace, která nás dostala na pokraj války, úspěchy, zkušenosti a ponaučení z jejich implementace. Na této bázi prodiskutovala strategické úkoly pro posílení národní bezpečnosti pevné jako ocelová stěna.

Zasedání se také zabývalo obnovou povodní zasaženého města Rason a vyloučilo některé členy Ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a dosadilo nové členy a zabývalo se organizačními záležitostmi.

Kim Čong Un informoval o detailech nedávné krize, analyzoval a prověřil přípravy pro vojenské operace frontových jednotek za válečného stavu, práci učiněnou v různých oblastech, kde byl vyhlášen skoro stav války, zhodnotil naléhavé jednání severu a jihu a ocenil jej.

Řekl že, za velmi nestabilní situace Strana prokázala správné umění vedení tím, že vedla celou zemi, všechen lid a armádu a učinila rozhodná rozhodnutí a vytyčila strategické úkoly za účelem zvládnutí těžké situace.

Řekl, že všechen lid se proměnil v živé kulky a bomby za obranu revoluce a fronta a záloha a vojsko a lid spojený jednomyslnou jednotou se vydal na hrdinné akce za obranu země a dodal, že síla celého státu a jednoty lidu byla bezprecendentní. Ubránili jsme důstojnost a suverenitu země, výdobytky revoluce a štěstí lidu svým úsilím naproti hrozbám historie bez vnější pomoci a sympatie poznamenal.

Řekl, že to byla KLDR, kdo navrhl naléhavou schůzku severu a jihu z vlastní iniciativy a dostala situaci pod kontrolu i když už blížila k válce a tím rozprášila temné mraky konfliktu, které se snášeli na Korejským poloostrovem a ubránila mír a stabilitu Korejského národu a regionu.

Společné prohlášení během schůzky je významnou událostí pro uvolnění napjatých vojenských vztahů, na nastolení mezi korejských vztahů na bázi usmíření a důvěry.

Řekl, že suverenity KLDR a její základní zájmy nejsou směnitelné a i dialog a mírové klima je proti nim bezcenné.

Poznamenal, že mír za situace která hraničila s válkou nebyl nic, co by bylo dosaženo jednáním, ale jen díky nesmírné vojenské síle spolu s atomovými zbraněmi, které postavila Strana, která stojí v předvoji šiků jednomyslné jednoty okolo Strany a vyzdvihl, že ozbrojené síly Songunu a jednomyslná jednota, které roste ještě hlouběji během časů ohrožení, slouží jako základní záruka pro obranu míru na poloostrově.

Jak poznamenal, že je potřeba více a více podpořit vojenskou kapacitu národní obrany, tak vytyčil strategické úkoly, jak to učinit.

Když informoval schůzi o záplavách ve městě Rason, tak vydal rozkaz Vrchního velitele KLA, aby byla učiněna práce na obnovu města a to před oslavou výročí založení Strany a zorganizoval velící kampaň.Aha, tak vše při starém. Chceme mír, ale ani mír není nic proti zájmům KLDR. Takže. Džuče je věčné!