Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 26. května 2015

Rodong Šinmun o výhodách socialismu Korejského typu

Pjongjang, 25. května (KCNA) -- Socialismus Korejského typu je jako květinová zahrada lásky ke člověku a věčná kolébka štěstí, jelikož zajišťuje lidu nejsmysluplnější život, říká ve svém článku pondělní Rodong Šinmun.

A pokračuje:

V socialistické společnosti KLDR je lid pánem a všichni se podílí na provádění všech suverénních práv a správy státu rovnými politickými právi.

Obyčejní dělníci, zemědělci a inteligence jsou voleni jako zástupci do nejvyššího lidového shromáždění, aby debatovali o politických záležitostech země. Pracující lid oslavuje svoji politickou integritu, zatímco je spojen se společenskými organizacemi, včetně politických stran a organizacemi pracujících. Toto je pravý obraz socialismu Korejského typu.

V KLDR, které vidí lid jako nejvzácnější stvoření, jsou lidská práva garantována ze zákona a i jejich, byť jen nejmenší, omezení je vyloučeno.

Korejský lid profituje z bezplatného zdravotnictví, bezplatného školství, které zajišťuje stát a nemusí platit žádné daně, jelikož daně byly zrušeny.

Stát se stará o sirotky a staré občany bez podpory a to zodpovědně. Postižení vojáci a zasloužilí občané dostávají zvláštní péči.

Všichni členové společnosti jsou pevně spojeni jedním myšlením a cílem, díky vřelému soudružství.

Vše je činěno pro lid a všechny problémy se řeší v závislosti na nich.

Tady leží nezpochybnitelná výhoda silného socialismu Korejského typu, který je jen těžko představitelná pod kapitalismem.Opravdu si jen těžko představím kapitalismus v socialismu. Džuče je věčné!