Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pátek 13. února 2015

ÚV KSP a Ústřední vojenská komise vydaly společná hesla

Pjongjang, 12. února (KCNA) -- ÚV a Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících vydaly společná budovatelská hesla u příležitosti 70. výročí osvobození země a založení KSP:
Na cestě grandiózního postupu za uvítání nové éry revoluce Džuče pod vedením velké Korejské strany pracujících přivítá naše armáda a lid 70. výročí osvobození země a založení Strany.

Velký soudruh Kim Il Sung, nesrovnatelný vlastenec a slunce národa, osvobodil zemi po 20 let trvajících krvavých bojích protijaponské války a dokončil věc založení Strany jako historickou událost, které završila radikální obrat ve vytváření údělu národa a lidu.

...
...
...

ÚV a Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících vydaly tyto hesla u příležitosti 70. výročí založení strany a osvobození národa a vyzvaly všechny členy Strany, důstojníky lidové armády a lid, aby vedli tvrdou bitvu v revolučním duchu hory Bekdu, duchu sněhových bouří Bekdu, jako dědicové velkého Soudruha Kim Il Sunga a vojáci a následovníci velkého soudruha Kim Čong Ila a tím oslaví významný rok jako rok velkého vítězství, jako rok revolučních a obrovských událostí, který bude vhodný k zapsání do historie země.

Všichni se zapojme do všeobecného útoku za urychlení konečného vítězství v revolučním duchu hory Bekdu!

Přivítejme 70. výročí národního osvobození a založení Strany vysokým politickým entuziasmem a vynikajícími pracovními úspěchy!

Oslavme 70. výročí národního osvobození a založení Strany jako vynikající událost, která bude vhodná k zapsání do historie národa Kim Il Sunga a Korei Kim Čong Ila!

Velcí soudruzi Kim Il Sung a Kim Čong Il jsou věční Vůdci našeho národa, slunce Džuče a reinkarnace silného národa hory Bekdu!

Važme si velkých soudruhů Kim Il Sunga a Kim Čong Il jako věčných Vůdce Strany a lidu a slunce Džuče!

Velcí soudruzi Kim Il Sung a Kim Čong Il budou vždy s námi!

Oslavme Kamsusanský palác Slunce jako věčný a hlavní svatostánek Džuče, největší monument nesmrtelnosti Vůdců!

Vyzbrojme se revolučními myšlenkami velkých soudruhů Kim Il Sunga a Kim Čong Ila!

Ať žije Kimilsungismus s Kimčongilismus!

Postavme celou Stranu a společnost podle Kimilsungismu s Kimčongilismu!

Jistě postupujme po cetě sjednoceni jako jedna mysl a jedna vůle jako potomci soudruha Kim Il Sunga a vojáci a následovníci soudruha Kim Čong Ila!

Chraňme naši vazbu a příbuznost se soudruhem Kim Il Sungem jako naše životní pouto!

Oslavme vznešenou revoluční dráhu a nesmrtelné činy velkým soudruhů Kim Il Sunga a Kim Čong Ila po celé příští generace!

Oslavme úspěchy národního osvobození Generalisima Kim Il Sunga, hrdiny národního znovuzrození a slavného hrdiny protijaponského války od teď až na věčnost!

Ať žije slavné vítězství ve válce proti Japonsku!

Oslavme myšlenky velkého Generalisima Kim Čong Ila a jeho úspěchy v Sungunské revoluci napříč generacemi!

Slavně zděďme a rozviňme slavné revoluční tradice naší Strany!

Dokončeme Korejskou revoluci v revolučním duchu hory Bekdu, duchu sněhové bouře Bekdu!

Linie a politika vytyčená velkými soudruhy Kim Il Sungem a Kim Čong Ilem a jejich instrukce jsou učebnice revoluce!

Proveďme celoživotní příkazy velkých soudruhů Kim Il Sunga a Kim Čong Ila za jakýchkoliv podmínek aniž bychom se odklonili byť jen o píď!

Postupujme kupředu na cestě revoluce, Sungunu a socialismu, kterou otevřeli velcí soudruzi Kim Il Sung a Kim Čong Il!

Postavme zemi jako nejsilnější na světě, do pohádky pro lid, jak si příli soudruzi Kim Il Sung a Kim Čong Il!

Dělejme vše jak to dělali velcí soudruzi Kim Il Sung a Kim Čong Il!

Urychleme budování vzkvétající země za použití vlastenectví Kim Čong Ila!

Oslavme slavnost země velkého Kim Il Sunga, země Generála Kim Čong Ila tím, že budeme následovat soudruha Kim Čong Una!

Odhodlaně postupujme, náslejíc váženého soudruha Kim Čong Una na pochodu, který začal na hoře Bekdu!

Jednomyslná jednotnost je nejlepší základ a nejsilnější zbraň revoluce!

Chraňme za cenu svých životů ÚV Strany a velkého soudruha Kim Čong Una!Tak tohle jsem nečakal - KCNA vydalo přes 400 různých revolučních hesel! Přináším první část a postupně budu doplňovat. Pro ty co nevěří, tohle je 100% skutečné KCNA, to není žádný apríl! Džuče je věčné!