Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 27. ledna 2015

Uskutečněme nový obrat v budování ekonomického giganta a civilizovaného národa

Korejský lid by měl uskutečnit nový obrat v budování ekonomického giganta a civilizovaného národa, aby oslavil 70 výročí národního osvobození a založení Korejské strany pracujících jako revoluční a veleúspěšnou událost.

Je to militantním cílem KSP aby oslavila KLDR, nepřemožitelnou politickou a vojenskou mocnost, jako nejlepší zemi, která předstihla svět v ekonomice a kultuře.

Fronty ekonomiky a kultury jsou hlavními zdroji budování prosperujícího národa a bašty obrany socialismu.

Jen pokud KLDR předstihne imperialisty na těchto dvou frontách, kde se odehrává zuřivý konflikt a soutěž s nepřítelem, tak je možné ještě silněji ukázat naší jistou pravdu a výhody socialismu.

Budování ekonomického gigantu a civilizované společnosti je zaměřené na zajištění civilizovaného života pro lid.

Je to grandiózní plán KSP, aby všichni lidé vyrostli v revoluční talenty s bohatstvím věděckého a technologického vzdělání, vznešenou morálkou a dobrou kondicí a přitom si užili požehnání v prosperující socialistické domovině.

Je potřebné dynamicky posílit budování ekonomického giganta a civilizované společnosti, aby se mohl významně zlepšit životní standard lidu tento významný rok a vytvořit historie zlatých hor a polí a dobrých úlovků a přivítat novou éru kulturního rozkvětu 21. století.

Jen když se uskuteční nepřerušený velký skok vpřed a inovace v budování socialistické ekonomické mocnosti a civilizovaného národa, tak se otevřou prostory pro velké říjnové oslavy, kde bude lid oslavovat a jásat a vlajka KSP bude ještě více zářit jako úděl lidu.
Menší ochutnávka toho, čím se to dnes ve zprávách KLDR jen hemží. Džuče je věčné!