Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 22. prosince 2014

USA by se měly omluvit lidstvu za spáchané zlo, než začnou bez důkazů očerňovat ostatní

Pjongjang, 21. prosince (KCNA) -- Oddělení politiky Národní obranné komise KLDR vydalo v neděli následující prohlášení:

V srdci USA, žumpě nespravedlnosti, se stala zvláštní věc, která se teď vydává za šokující novinu.

Sony Pictures Entertainment, největší výrobce filmů v USA, který se také podepsal pod a chtěl šířit nežádaný reakcionářský film "The Interview", který si troufá poškodit důstojnot Nejvyššího vedení KLDR a propaguje terorismus, se stal obětí náhlého chytrého kybernetického útoku, který jej uvrhl do bezedné šlamastiky a způsobil ztrátu v hodnotě milionů dolarů.

Lid USA toto teď popisuje jako "skandál Sony Pictures Entertainment", "nemilá věc způsobená USA", "Sony Pictures Entertainment se vzdávají hackerům" a "nepředstavitelná pohroma USA".

Experti, kteří vykonali tento tvrdý spravedlivý trest, si říkají "ochránci míru".

Zachváceni bezbřehou hrůzou tváří tvář nemilosrdnému odplatnému útoku proti nespravedlnosti, se mnoho distributorů v Severní Americe, včetně 41 států USA a Kanady, rozhodly okamžitě zrušit promítání tohoto reakčního filmu. Je hlášeno, že přímý sponzor tohoto filmu, Sony Pictures Entertainment vydalo prohlášení, že ruší promítání tohoto nežádoucího filmu, které mělo proběhnout v 63 zemích.

Národní obranná komise (NOK) KLDR si vysoce váží správného kroku "obránců míru", ale nemá žádnou znalost o jejich pobytu.

NOK považuje za dobrou náhodu, že se Sony Pictures Entertainment rozhodlo vzdát distribuce výše zmíněného filmu pod tlakem distributorů a rozhodlo se zastavit promítání tohoto filmu, i když opožděně

Toto je oficiální postoj armády a lidu KLDR k tomu, co se stalo v srdci USA.

Tento postoj KLDR zaujala proto, že film "The Interview" je nežádoucí a reakcionářský a obhajuje a podporuje terorismus a to by nemělo být povoleno v žádné zemi a části světa.

Dalším důvodem je, že film podporuje zákeřný a podlý způsob vraždy hlavy legitimního státu.

Nemůžeme se divit, že politické a sociální kruhy USA vyjádřily názor, že je špatné hanit hlavu státu jen kvůli z politickému pohledu, který se liší od pohledu USA a je nepřátelský k tomuto státu, a proto se Sony Pictures Entertainment dostaly do vážných problémů a zaplatily spravedlivou cenu.

Z těchto důvodů KLDR vysoce oceňuje "ochránce míru" pro jejich spravedlivý skutek, který zabránil zlu terorismu odplaty, který mohl přerůst ve skutečný terorismus.

Je naprosto přirozené, aby producenti filmů nepáchaly nežádoucí skutky, které jsou proti jejich vznešenému poslání, totož vlastním příkladem vést morálku a civilizovanost.

Na čem záleží je, že USA a jejich nohsledi bez důkazů vytrubují, že nedávný hackerský útok je dílem KLDR.

FBI vydalo závěry vyšetřování ohledně společnosti Sony Pictures Entertainment 19. prosince.

Podle nich, Sony utrpělo nesmírné škody.

Dalo by se říct, že je to správnou cenou za páchání zla, za bolest způsobenou jiným.

USA vydaly prohlášení, ve kterém se přiklánějí k závěru, že škoda byla způsobena KLDR.

Nezáleží na tom, jak velká a zdrcující škoda mohla být, ale USA by neměly očerňovat bezdůvodně druhé.

FBI vydala zprávu o výsledcích technické analýzu trojského koně použitého "ochránci míru" a použila ji jako důkaz, že za útokem stojí KLDR.

Zpráva říká, že škodlivý kód přistupoval k IP adresám v KLDR, a že způsob útoku během "případu 20. března" a útoku na média a další počítače jihu Korei v nedávných letech jsou podobné těm, které byly tentokrát použity proti Sony Pictures Entertainment a to je důkaz, že "to bylo učiněno severem".

Zpráva především udává, že škodlivý kód a algoritmus použitý během útoku je podobný tomu, který byl použit během útoku na jih Korei a tvrdí, že je to důkaz.

Nespokojena s tímto bezdůvodným "důkazem" jde FBI ještě dále a poznamenává, že je těžké toto zcela dokázat, jelikož "musí chránit citlivé zdroje informací".

To dokazuje, že FBI sama přiznává, že "tvrzení o skutcích severu" pochází z připraveného nařčení, a ne z vědeckých důkazů.

I selským rozumem lze pochopit, že způsoby kybernetické války jsou si celosvětově podobné. V kybernetické válce se používají různé programy a kódy.

Pokud by někdo použil hackovací program a kód USA, tak by možná "chytrá" FBI nemohla přiznat, že by bylo těžké rozhodně tvrdit, že útok byl způsoben USA.

Co více, KLDR se nikdy nepokusila provést počítačový útok na jih Korei.

Zvěsti o útoku KLDR byly upečeny na jihu Korei jejich loutkovým režimem a je to jejich spiknutí.

Konečně, důkazy citované FBI ve své zpávě jsou založené na vědeckých datech a nepravdivých příbězích a podle této zprávy jsou sami o sobě podvrhem. To je postojem KLDR ohledně gangsterského chování USA.

Co je však nejzávažnější je, že President USA Obama bez obav vydává skazky ohledně útoku severu na Sony Pictures jako jasnou věc a vyzývá k symetrické protiakci a přidává striktní kalkul a další odplatná opatření.

To je mlácení prázndné slámy, než jim bude tvrdě namláceno. Přísloví říká, že každý skutek je potrestán. Je dobré, když zločinec zpytuje svědomí za svoje zlé skutky a poučí se z toho, když musel tak tvrdě zaplatit.

KLDR má jasný důkaz, že administrativa USA je hluboce zapojena do tohoto reakcionářského odpuzujícího filmu.

Říká se, že film byl vymyšlen a vyroben podle "vedení" úřadů USA tak, by poškodil důstojnost Vrchního vedení KLDR a započal terorismus proti KLDR a mohl být šířen jako "propaganda proti severu Korei".

Vyslanec pro lidská práva Ministerstva zahraničí USA šel tak daleko, že vyzval filmaře, aby ve filmu zanechaly všechny scény urážející důstojnost Nejvyššího vedení KLDR a řekl, že je to potřeba pro "naštvání vlády severu Korei".

Tato skutečnost jasně ukazuje, že USA jsou mistři terorismu, i když hlasitě volají po boj proti terorismu kdekoliv po světě, ale za oponou pak vyrábějí filmy, které podporují terorismus v různých zemích světa.

Není přeháněním říct ve světle nastalé situace, že starost o celkové státní záležitosti státní správy a President Obama osobně jsou za celou věcí.

Může opravdu zcela zahladit svoje zločiny spáchané tím, že falzifikuje pravdu a maluje černou na bílou?

Bedlivě jsme sledovali co udělala skupina "ochránců míru", aby zabránila terorismu a bránila spravedlnost.

Ale i tak nevíme, kdo a kde jsou, ale můžeme s jistotou říci, že jsou podpůrci a sympatizanti s KLDR.

Armáda a lid KLDR, kteří touží pro spravedlnosti a pravdě, a váží si svědomí, mají stovky milionů podpůrců a sympatizantů, známých i neznámých, kteří se zapojili do svaté války proti terorismu a imperialismu USA, mistry agrese, a aby dosáhli svou spravedlivou věc.

Obamou vyhlášené "symetrické protiakce" jsou odpudivým chováním.

Není problém hádat, co budou tyto "protiakce" zač, ale KLDR tím nezlomí.

KLDR již teď začala s nejtvrdším protiopatření. Není větší chybou než myslet si, že cílem této protiakce bude jen jedno filmové studio. Naším cílem jsou všechny bašty amerických imperialistů, kteří jsou tak nenáviděni všemi Korejci.

Armáda a lid KLDR jsou připraveni postavit se USA na všech frontách, včetně kybernetické, a vyhodit do vzduchu i tyto bašty.

Naše protiakce bude zahrnovat i Bílý dům, Pentagon a pevninu USA, žumpu terorismu a daleko předčí "symetrické protiakce", které vyhlásil Obama.

Toto je neměnný a nejtvrdší postoj armády a lidu KLDR.

Bojovníci za spravedlnost, včetně "ochránců míru", kteří se zapojili do svaté akce za spolupráci v boji proti USA za obranu lidské spravedlnosti a svědomí a k zničení imperialistů z USA, původce všeho zla a hlavouny nespravedlnosti, teď brousí nože nejen na pevninskou USA, ale také na ostatní části světa.

Spravedlivý boj bude veden po celém světě a dosáhne úspěchy tisíckrát větší, než útok na Sony Pictures Entertainment.

Je pravdou a nevyhnutelností historického vývoje, že spravedlnost zvítězí nad nespravedlností.

Kdokoliv bojuje proti spravedlnosti bratříčkováním se s největšími zločinci USA, nikdy neunikne nemilosrdnému potrestání a stane se cílem svaté bitvy boje proti USA.

USA by měla čelit zlu, které páchají, a které je dostalo do těchto potíží, omluvit se Korejskému lidu a celému světu a nesnažit se do svých problémů zatahovat ostatní.Rusko má své zelené mužíky, KLDR má své ochránce míru. Samozřejmě že, ani jedni nemají nic společného se svoji vládou, ale jako náhodou ji ve všem poslechnou. Džuče je věčné!