Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 24. listopadu 2014

Společná demonstrace armády a lidu k oslavě 4. výročí vítězství při ostřelování ostrova Jonpjog

Kangrjong, 23. listopadu (KCNA) -- Společná demonstrace armády a lidu se konala v okrese Kangrojong v provincii Jižní Huanghé, jako připomínka 4. výročí vítězství v ostřelování ostrova Jonpjong.

Přítomni byli Ri Song Guk, náčelník 4. sboru Korejské lidové armády, Pak Jong Ho, hlavní tajemník Provinčního výboru Korejské strany pracujících ... funkcionáři, vojáci KLA, kteří se zúčastnili ostřelování a lid všech povolání okresu.

Ri Song Guk řekl, že ostřelování ostrova Jonpjong před čtyřmi lety ukázalo výdrž hrdinné KLA proti loutkovým silám jihu Korei, které se nemohly dočkat útoku na KLDR a zaznamenalo čestné vítězství do historie Songunské Korei.

Poznamenal, že vojáci jednotky, kteří konsolidovali zdroje "jeden voják síly 100 vojáků" pod péčí brilantních velitelé hory Bekdu vypálili silnou dělostřeleckou salvu v okamžiku, kdy nepřítel spáchal vojenskou provokaci pod záminkou obrany "severní limitní linie" a tak plně prokázali resolutní vůli a neporazitelnou sílu zbraní hory Bekdu.

Řekl, že lid okresu Kangrjong se tak zapojili do rozhodující bitvy na život a na smrt a sdíleli osud spolu s armádou ve stejných zákopech a morálně podporovali bojovníky a plně prokázali věrný obraz jednoty lidu a armády. Vyjádřil vůli nadále zpevnit jednotu lidu a armády prokázanou během ostřelování ostrova Jonpjong a konsolidovat obrané linie země na neproniknutelnou pevnost, kterou nebude provokovat žádný nepřítel bok po boku s lidem.

Následoval blahopřejný proslov - příběh o vynikajících úspěších během ostřelování a další proslovy.Tak to se to střílí bez varování. Na to člověk potřebuje být blázen, ne statečný. Džuče je věčné!