Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 10. listopadu 2014

Preventivní práce proti Ebole v plném proudu v KLDR

Preventivní práce proti Ebole, který se šíří světem, je v plném proudu v různých částech KLDR.

Státní krizová Proti-epedimická komise důsledně organizuje proti epidemickou práci, aby zastavila šíření viru Ebola v zemi.

Hygienická informační služba povzbuzuje všechen lid k zapojení se do preventivní činnosti.

Zdravotnický personál včetně Akademie Korjó medicíny zajišťují informační službu a pomáhají s visuálními pomůckami a multimédii.

Organizace pracujících na všech úrovních v mnoha provinciích úspěšně provádějí tyto aktivity v institucích, podnicích a sousedských jednotkách.

Zdravotničtí pracovníci zesilují kontroly mezi obyvateli. Pečlivě vyšetřují všechny náhlé vysoké horečky, bolesti hlavy apod.

Instituce a podniky používají regulovaný systém, kde jsou příslušné zdravotní orgány a proti-epidemické úřady informovány o všech abnormálních symptomech mezi zaměstnanci a jsou proti ní přijata různá opatření.

Technologické studium pro pracovníky ve zdravotnictví je organizováno na vyšší úrovni pro provincie, města a kraje pro provádění rychlého vyšetření, diagnózy a ošetření.

Zdravotní personál Národního hygienického a proti epidemiologického centra důsledně organizuje práci k prevenci šíření viru Ebola v KLDR.Někdo by měl chudákům Korejcům říct, že chorobu by nejdřív musel do KLDR někdo přivézt. Džuče je věčné!