Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 11. listopadu 2014

Kim Čong Un navštívil Centrální školku

Kim Čong Un, První předseda Korejské strany pracujících, První předseda Národní obranné komise KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády na místě vedl Centrální školu stromů a vytyčil vitální úkoly, aby se země proměnila v hustý les a zeleň.

Prošel se kolem mozaiky znázorňující Vůdce Kim Čong Ila, nově postavené budovy Centrální školky a potom místnosti zasvěcené historii školky a vzpomněl na den, kdy ji navštívil v doprovou Kim Čong Ila v roce 2011.

Kim Čong Un poznamenal, že Kim Čong Il, který se velmi staral o zalesnění země po celý život, za sebou zanechal moderní produkční základnu vzorků jako svůj odkaz a tak položil pevné základy pro to, aby se celá země proměnila na hustý les a zeleň.

Pak se prošel po skleníku se vzorky, polích se vzorky a dalších částech školky, aby se do detailu dozvěděl o implementaci posledního rozkazu Kim Čong Ila.

Vyjádřil velké uspokojení s úspěchy funkcionářů a zaměstnanců Ministerstva ochrany země a prostředí a Centrální školky ohledně striktního dodržování pokynů Kim Čong Ila.

Pak přikázal školce produkovat více vzorků a zvýšit svoji kapacitu, zdokonalit sázení stromů a pěstitelské metody podle požadavků země a pěstovat stromy nejen pro dřevo, ale i pro zahradnictví.

Řekl, že je také potřeba postupovat v zavádění pokročilé vědy a technologie a pěstovat stromy z jiných zemí.

Po prohlídce Kim Čong Un vytyčil velmi důležité úkoly ohledně proměny celé země na hustý les a zeleň.

Řekl, že lesy se zmenšily během těžkého pochodu (hladomor roku 2000) a stav odlesnění je velmi vážný.

Podtrhl, že není cesty zpět, že hory nemohou být holé tak jako jsou a srdečně vyzval celou Stranu, armádu a lid, aby je obnovila ve všeobecné mobilizaci a přirovnal tuto kampaň k válce s přírodou jak celé země povstává z prachu poválečné rekonstrukce.

Řekl: jelikož je zalesnění dlouhodobý úkol, tak bychom měl postupovat s prací k zasazení a ochraně stromů s dlouhodobým plánem a držet v hluboké paměti aforismus Kim Čong Ila, že nežijeme jen pro dnešek, ale také pro zítřek.

Podtrhl potřebu uplatnit skrze společnost takové masové hnutí, jako hnutí za vítězství titulů Socialistický vlastenecký les a Kraj vzorného lesu.

Řekl, že práce k vysazení a ochraně stromů, naše vznešená povinnost a vrchní vlastenecká práce pro budoucnost země a její věčnou prosperitu by měla být provedena jako masová kampaň a znovu vyzval k prokázání síly spolupráce armády a lidu která promění zemi na hustý les.

Tak tomu nerozumím. Kim Čong Il dnem i nocí zalesňoval zemi, ale stejně je dnes holá - kde se tedy stala chyba? No hlavně aby se pak v tom hustém lesa někdo neztratil. Džuče je věčné!