Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 16. září 2014

Za zrychlení všeobecného pokroku

Na poli ideologické práce Strany čelíme důležitým úkolům, abychom uskutečnili soustavný pokrok revolučního ducha vojska a lidu skrze intenzivní ofenzívu ideologické práce a oslavili tak tento rok, jako rok velké změny.

Ideologická práce a je sama o sobě nepřerušitelná práce.

Jakékoliv vakuum v ideologické práci zanechá prázdno v mysli lidu a umožní tak infiltraci špatných myšlenek do jejich myslí.

V ekonomice mohou být kapaně, ale tento způsob práce nesmí být nikdy umožněn v ideologickém vzdělávání.

Tento rok zaznamenáváme velký pokrok v úsilí za budování ekonomické mocnosti a zlepšení životního standardu lidu skrze dynamickou ideologickou kampaň pod vedením naší velké Strany.

Různá pole a jednotky národní ekonomiky dosahují velkých pokroků v dosažení čerstvých skoků kupředu. Zemědělci po celé zemi bojují v kampani za zvýšení produkce obilnin i přes složitou situaci a nepříznivé klimatické podmínky.

Probíhá dynamická kampaň ze vytvoření nové Korejské rychlosti na důležitých staveništích včetně elektrárny na řece Čongčon, šlechtírny dobytka v oblasti Sepo, ulici vědců Uisong a ubytování pro učitele Kim Čekovi Univerzity technologie.

Je nezbytné konsolidovat a rozšířit dosažené úspěchy, abychom dosáhli militantních cílů vytyčených Stranou pro tento rok. Za tím účelem je nutné zintenzivnit ideologickou ofenzivu a dát plný průchod duševní síle mas.Vzhledem ke klesající morálce lidu je potřeba zveřejnit tento článek a zvrátit tím sestupný trend. Džuče je věčné!