Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

středa 2. července 2014

Velitelství KLA pro jihozápadní frontu vydalo zásadní zprávu

Velitelství Korejské lidové armády (KLA) pro jihozápadní frontu vydalo 26. června následující zásadní zprávu:

Ve čtvrtek váleční štváči loutkové armády jihu Korei spáchali tak hroznou provokaci, jako je střelba do vod KLDR poblíž ostrova Jonpjong a to bez předchozího varování.

Tato vojenská provokace odhaluje jejich zločinný plán k rozpoutání války proti KLDR tím, že budou promyšleně střílet do nenarušitelných vod KLDR. Plně to dokazuje současnou přetrvávající situaci na horké půdě Západního moře.

Proniknutí na teritoriálních vod KLDR se uskutečňuje válečnými loděmi loutkové armády pod zástěrkou prohledávání rybářských lodí dnem i nocí, stejně jako bezmyšlenkovité střílení a bombardování ostrovů Pekrjong, Jongpjong, Tečong a další.

Za účelem vypořádání se s nastalou situací jsou všechny útočné síly KLA v jihozápadním sektoru fronty zapojeny do přípravy na devestující útok po té, co zaujmou odplatnou pozici.

Jasně víme, že to není jen loutkové Ministerstvo obrany, ale také Modrý dům, kdo je za tímto lehkovážným střílením provedené zločinnými loutkovými silami jihu Korei v nejcitlivějších vodách.

Park Gun Hje a její skupina, která se dostala do nejhorší vládní krize a směřuje do propasti dějin, se teď usilovně snaží provokacemi v našich vodách a vyhrocením situace na pokraj války, najít cestu zpět.

Všichni vojáci KLA jihozápadního sektoru fronty jsou plni pevného vůle odplaty, aby do posledního muže potrestali provokatéry a tím ulevili své skryté nenávisti.

Už jen čekají na rozkaz od Vrchního velení, aby zasáhli provokatéry.

Provokatérům budu jasně ukázáno, jak velkou cenu zaplatí jako důsledek svého lehkovážného ostřelování.ještě nedávno KLDR říkala, že zničí každého, kdo jen o píď naruší nenarušitelné území KLDR. Teď se zdá, že jih Korei jej narušuje dnem i noci a KLA stále jen čeká na rozkaz. Džuče je věčné!