Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

středa 2. července 2014

Podomácku vyrobený fotbal je populární mezi lidmi KLDR

Pokus o překlad zprávy, jejíž překlad do angličtiny se soudruhům z KLDR moc nepovedl - originál k nalezení pod článkem.

Pjongjang, 1.července (KCNA) -- Fotbal značky "Čousu"(eso), vyrobený v KLDR nabývá popularitu mezi místními lidmi sportů a fanoušky.

Tento fotbal je vyroben jednotkou pod Ministerstvem fyzické kultury a sportu.

V této souvislosti měla KCNA inteview s Čoí Čong Čunem, šéfem výrobní jednotky fotbalu.

Čoí řekl:

Značka "Čousu" odráží naší víru, že uživatelé našich výrobky se stanou nejlepšími hráči.

V současnosti roste mezi lidem poptávka po atletických pomůckách se silným zápalem pro sporty. Abychom uspokojili tuto poptávku, tak moje jednotka vyrobila kvalitní fotbaly a další sportovní zboží pro mládežnické školy po celé zemi.

Fotbal vážící 450g, který vyrábí moje jednotka, vyhrál vysoké uznání od expertů a uživatelů.

Ri Čol Hak, student Sosongské mládežnické sportovní školy v Pjongjangu řekl KCNA: používám fotbal značky "Čousu" od března a je kvalitou stejně dobrý, jako importované. Budu mít záměr vycvičit se a stát se jedním z nejlepších fotbalistů jak vyžaduje značka.

Jednotka také vyrábí volejbaly a uniformy a sítě pro míčové hry.Home-made Football Popular among DPRK People

Pyongyang, July 1 (KCNA) -- "Choeusu (ace)"-trademarked football, made in the DPRK, is gaining popularity among local sports persons and fans.
This football is produced at a unit under the Ministry of Physical Culture and Sports.
In this regard KCNA had an interview with Choe Jong Chun, chief of the football production unit.
Choe said:
The trademark "Choeusu" reflects our hope that the users of our products will become best players.
At present the demand for athletic apparatuses is growing among the people with strong enthusiasm for sports. To meet this demand, my unit has turned out quality footballs and other sports goods for juvenile sports schools across the country.
The football 450g in weight, produced at my unit, won a high appreciation from experts and users.
Ri Chol Hak, a student of the Sosong District Juvenile Sports School in Pyongyang, told KCNA: I have used "Choeusu"-trademarked football since March, and it is as good as imported one in quality. I will get intent on training to become a best footballer as demanded by the trademark.
The unit also produces volleyballs and uniforms and nets for various ball games. -0-