Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

středa 4. června 2014

Učme se z tvůrčího stylu práce skupiny Moranbong!

Všichni tvůrci a umělci na poli literatury a umění by měli zapálit pochodeň za vytvoření děl tím, že se budou učit z tvůrčího style práce skupiny Moranbong a tím oslaví nové století Džuče množstvím Džuče orientované literatury a umění.

Tvůrčí styl práce skupiny Moranbong je revoluční a zastupuje novou éru budování Džuče orientované literatury a umění a vojenský styl práce, který by měli následovat všichni na poli literatury a umění pulzující Koreji Songunu.

Teď přišel čas masově produkovat literární a umělecká díla, která věrně odráží život Korejského lidu, který tvrdě pracuje pro lepší zítřky s velkým odhodláním a snem a díly, které pohnou časy a zapustí víru v jisté vítězství a dynamičnost do všech vojáků a lidu.

Díla, po kterých touží naše Strana jsou ta, která povzbudí a nadchnou lid a budou mezi nimi populární a vejdou do historie.

Když se budou všichni tvůrci a umělci poctivě učit a následovat tvůrčí styl práce skupiny (Moranbong), tak bude naše literatura a umění zářit na lid jako skutečná lidová literatura a umění budou jim věřit.

Zářné dny Džuče orientované literatury a umění začnou v okamžiku kdy osobnosti literatury a umění vytvoří každé dílo jako monumentální dílo éry a světový šlágr.


Je upozorňuje, že skupina Moranbong jsou takové Kroky Františka Janečka na stereoidech. Džuče je věčné!