Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 26. května 2014

Rozšířený úspěch ve správě země

Vysázeno 140 000 hektarů stromů, postaveno 400km silnic, 1700km řek zlepšeno

Mnoho úspěchů bylo dosaženo během jarní všeobecné mobilizace pro správu země.

Podle dostupných dat byly vysazeny stovky miliónů stromů na 100 000 hektarech země KLDR, postaveno 400km silnic a vyčištěno 1700km řek.

S dalekosáhlým plánem Strany pro správě země bylo v provincii Jižní Huanghé vysazeno 60 miliónů stromů včetně stromu čangsong a borovic na rozloze 10 000 hektarů.

Město Pjongjang a provincie Severní Huanghé, Jižní Pjongan a Severní Pjongan také vysadily mnoho dobrých odrůd stromů.

Bylo dosaženo úspěchů během technické rekonstrukce silnic a vylepšeny řeky.

Silnice bylo opraveny, dno řek bylo vytěženo a jejich břehy zpevněny.

Úspěchy provázejí tuto kampaň.Dnes, zcela vyjímečně, bych si dovolil citovat z knihy 1984:

Ale vždyť to vlastně ani podvrh není, pomyslel si, když měnil cifry Ministerstva hojnosti. Jde jen o to nahradit jeden nesmysl jiným. Většina materiálu, s nímž člověk pracoval, se netýkala reálného světa ani tolik, jako se ho týká přímá lež. Statistické údaje byly pouhá fantazie v originální verzi stejně jako ve verzi opravené. Většinou se předpokládalo, že si i tak všechny cifry vymýšlíte. Tak například Ministerstvo hojnosti naplánovalo výrobu 145 miliónů párů obuvi. Jako skutečný objem výroby uvedlo Ministerstvo šedesát dva milióny. Když však Winston původní předpověd’ opravoval, snížil číslo na padesát sedm miliónů, aby vyhověl obvyklému požadavku překročení kvóty. Tak jako tak, šedesát dva milióny nebyly o nic blíž pravdě než padesát sedm miliónů nebo 145 miliónů. Zdálo se dokonce pravděpodobné, že nebyly vyrobeny vůbec žádné boty. A ještě pravděpodobnější bylo, že nikdo nevěděl, kolik se vyrobilo, a ani se o to nezajímal. Všichni byli srozuměni s tím, že v každém kvartálu se na papíře vyrobily astronomické počty bot, zatímco snad polovina obyvatel Oceánie chodila bosá. A tak tomu bylo se všemi zaznamenávanými údaji, ať šlo o věci velké či malé. Všechno se ztrácelo v jakémsi stínovém světě, v němž se nakonec i letopočet stával nejistým.

Džuče je věčné!