Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pátek 14. března 2014

Zpráva Ústřední velební komise o zvolení Kim Čong Una jako poslance NLS

Volby do 13. Nejvyššího lidového shromáždí se úspěšně konaly v KLDR.

Ústřední volební komise v pondělí oznámila výsledky voleb v okresku hory Bekdu č.111, které se konali 9. března.

Podle zprávy se všichni voliči okresku zúčastnili voleb a 100% z nich volilo Kim Čong Una, Prvního tajemníka Korejské strany pracujících, Prvního předsedu Národní obranné komise KLDR vrchního velitele Korejské lidové armády, jako výraz jednomyslné vůle a touhy vojáků země.

Je to výraz naprosté podpory a úplné důvěry vojáků ke Kim Čong Unovi, jak mu chtějí být oddáni, vysoce si jej vážit jako monolitický střed a vedení a jasnou demostraci jejich revolučního ducha a nezlomné vůle napsat čerstvou historii Koreji Kim Il Sunga a Koreji Kim Čong Ila pod vedením Kim Čong Una.

KLDR vítá éru velkého vzedmutí v budování vzkvétajícího socialistického národa pod vynikajícím a prověřeným vedením Kim Čong Una.

Kim Čong Un započal velkolepý program přetvoření Strany a celé společnosti podle Kimilsungismu-Kimčongilismu, zajistil pevnou organizační a ideovou záruku pro rozvoj KSP na brilatní stranu Presidenta Kim Il Sunga a Vůdce Kim Čong Ila.

Současně započal novu kapitolu věci zvěčnění Vůdců s oddaností a smyslem morální zodpovědnosti za rozvoj KLDR na socialistickou zemi Džuče, která září myšlenkou slavných jmen Kim Čong Ila a Kim Il Sunga.

Vytyčil jasnou strategii Korejské revoluce, které se na věky přidrží tak, abychom mohli postupovat po cestě nezávislosti, Songunu a socialismu pod praporem Kimilsungismu-Kimčongilismu, který zarušuje vždyvítězný posvátný meč prosperity a rozvoje KLDR.

Přetvořil Korejskou lidovou armádu jako průzkumníka Strany a záštitu Songunské revoluce tím, že rozvinul a obohatil strategii Kim Il Sunga a Kim Čong Ila a jejich taktiku a posílil ji na elitní revoluční sily. Tím rozhodně zvýšil obranou sílu země, pevně ochránil osud socialismu v zemi a jeho lidu.

Vytvořil novou legendární historii lásky k lidu a lásky k nastávající generaci a politiku lásky a přivedl k plnému květu štěstí socialistické rodiny, kde každý člen je pokrevně spojen se svým Vůdcem.

Energeticky vede vojsko a lid k uskutečnění obratu v budování ekonomiky a zlepšování životního standardu lidu skze vlastenectví Kim Čong Ila a svým vlasteneckým nadšením. Jako výsledek je země svědkem neustálého úspěchu a ukazuje se jako prosperující národ.

Díky vedení Kim Čong Una bude KLDR vždy prosperujícím a zářným státem Kim Il Sunga a Kim Čong Ila a revoluční věci Džuče, revoluční věci Songunu a jasně zvítězí v konečné bitvě.

Ústřední volební komise prohlašuje, že Kim Čong Un, První předseda Korejské strany pracujících, První předseda Národní obranné komise KLDR a Vrchní velitel Korejské lidové armády byl zvolen jako poslanec NLS podle výsledku voleb, které byly potvrzeny v daném okresku.


To by člověk nevěřil, co všechno tato volba vlastně znamenala, ani co všechno už Kim Čong Un stačil udělat - a to prosím jen v jednom okrsku. Džuče je věčné!