Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 17. března 2014

Vážně popálený pracovník zcela uzdraven

Hamhung, 13. března (KCNA) -- Provinční lidová nemocnice v Jižním Hangjongu zachránila dělníka za zhruba 60 dní.

Ko Kje Hjon upadl do bezvědomí po té, co byl popálen na 40% těla.

Jakmile byl přijat do nemocnice 6. ledna, tak začali pracovníci s léčbou po té, co přijali urgentní konzultativní schůzky.

Doktoři a sestry uspěli v přivedení pacienta k vědomí. Po té začali s kožními štěpy. Učinili všechno k jeho léčení a seděli u jeho lůžka každou noc.

Nejen lékařský personál a zaměstnanci nemocnice, ale i učitelé a studenti Lékařství Hamhungské Univerzity darovali krev a maso pro operaci kožních stěpů.

Díky jejich upřímné oddanosti se Ko zcela uzdravil a vrátil na pracoviště.

Po té, co zažil realitu, ve které lidé různého sociálního postavení prokázali tolik zájmu a život obyčejného pracovníka, vyjádřil Ko a rodina upřímné díky laskavé socialistické společnosti, kde plně kvete revoluční soudružství.

Ko byl propuštěn z nemocnice 11. března za vřelého rozloučení všeho personálu.


Další popálený. Nejspíš založím novou kategorii - popíleniny. Džuče je věčné!