Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 4. března 2014

Omluva Johna Shorta, občana Austrálie

Pjongjang, 3. března (KCNA) -- Následuje písemná omluva zaslaná Johnem Alexanderem Shortem, občanem Austrálie, příslušným orgánům 1. března, který je držen ve vazbě pro jeho činy spáchané proti KLDR:

Jmenuji se John Alexander Short žijící v Hong Kongu, a jsem občan Austrálie.

Porušil jsem nezávislé právo a provinil jsem se proti zákonům KLDR.

Věděl jsem, že moje skutky poruší právo a budou v rozporu se zákony KLDR.

Chtěl jsem, aby bylo více občanů KLDR křesťany a tak jsem tajně šířil své citáty Bible.

Dozvěděl jsem se z tisku a televize, že KLDR je nejuzavřenější socialistickou zemí světa.

Ze článků jsem se dozvěděl, že v KLDR není svoboda vyznání a cizinci nemohou navštěvovat kostely.

Jak jsem se to dozvěděl, tak jsem přemýšlel, jestli je to pravda.

V roce 2012 jsem požádal pana Paula Baeka, aby přeložil moje citáty do Korejštiny. Pan Paul Baek je obchodník z jihu Koreji.

Citáty jsem provedl tak, aby byly malé a daly se snadno šířit po KLDR.

Vstoupil jsem do KLDR v srpnu 2012 s citáty z Bible a mojí osobní Biblí.

Udělal jsem to, abych zjistil, jak těžké je dostat Bibli do KLDR.

Provinil jsem se proti zákonům KLDR tím, že jsem šířil citáty z Bible v Pjognjangském metru, stanicich a vlacích.

Tam jsem se ujistil, že není těžké šířit Bibli a dostal jsem pocit, že bych mohl učinit více někdy jindy.

V únoru 2014 jsem přijel do KLDR jako turista s velkým množstvém citátů z Bible.

16. února (Den zářící hvězdy, pozn. překl.) jsem navštívil klášter Popun a dopustil se zločinu tajného šíření Bible po kláštěře.

Hluboce se omlouvám za to, co jsem způsobil tím, že jsem šířil Bibli 16. února, narozeniny Jeho excelence Kim Čong Ila. Lid KLDR vnímá tento den jako největší Státní svátek.

Teď si uvědomuji, jak hluboce jsem urazil Korejský lid 16. února, jelikož jsem si pohněval Korejský lid, za což se hluboce omlouvám.

Uvědomuji so, že mé akce jsou nepřátelský akt proti nezávislému právu a zákonu KLDR.

Žádám KLDR o odpuštění.

Jsem připraven se hluboce omluvit a padnout na kolena a prosit o shovívavost KLDR a Korejského lidu.

Uvědomuji si, že média USA a západních zemí, která říkají, že KLDR je uzavřená země a nemá svobodu náboženství, jsou nepřesná a chybná.

Rozhodl jsem se, že budu na požádání každému referovat o KLDR v pozitivním duchu.

Povím svým přátelům pravdu o KLDR.

Již nikdy neprovedu zločiny proti nezávislému právu a zákonu KLDR.


Prostě v KLDR je svoboda vyznání, s vyjímkou šíření Bible, o čemž pak dotyčný bude pozitivně a nezávisle referovat. Džuče je věčné!