Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 10. prosince 2013

Sjednoťme se okolo Kim Čong Una pro dosažení revoluční věci Džuče!

Armáda a lid se teď ještě těsněji sjednotili kolem Korejské strany pracujících.

Rozšířené schůze Politického byra Ústředního výboru KSP se konala pod vedením Váženého Maršála Kim Čong Una. Byl to historický milník v posílení naší Strany a dosažení revoluční věci Džuče v naší zemi.

Na schůzi byly zcela odhaleny proti-stranické, protirevoluční a štěpící činy Džang Song Teka a jeho skupiny, které byly v opozici s monolitickým systémem vedení Strany.

Naše strana odstranila Džanga ze Strany a vymazala jeho skupinu ze Stranických pozic a tím zasadila zrádcům zásadní ránu.

Naše armáda a lid vítají usnesení zasedání a potvrdili jejich odhodlání jít po cestě konečného vítězství pod vedením Strany pod praporem Kimilsungismu a Kimčongilismu.

Rozšířená schůze má značný význam v konsolidaci organizační a ideologické jednoty Strany s Kim Čong Unem v jejím středu.

Půjde ještě dlouhou cestu k upevnění jednomyslné jednoty Strany a jejích představitelů.

Schůze znamenala významný obrat ve snaze o budování prosperujícího národu.

Všichni členové Strany, muži Lidové armády a lid by se měli poučit ze závažnosti a důležitosti této schůze a sjednotit se ještě blíže kolem naší velké Strany a důsledně pochodovat za konečným vítězstvím revoluce.

Musí navždy zůstat věrni myšlence Kim Čong Una a linii jeho vedení. V tomto musí převzít vedení funkcionáři.

Uspokojení a ústupky jsou tabu v politické práci, jelikož mohou umožnit průnik nevhodných názorů a ty pak mohou nakazit zdravé mysle.

Stranické organizace na všech úrovních musí zajistit, aby všichni členové Strany a pracující byli jednotně připraveni sdílet bolesti a strasti s Váženým Maršálem.

Nechť se všichni pevně sjednotí okolo Kim Čong Una a pokračují v cestě kupředu s plným odhodláním dokončit myšlenku a věc velkých Generalisim.


KLDR jasně ukázala, že politické procesy jsou stále aktuální i v 21. století. Kupředu levá, zpátky (a ani stranou) ni krok! Džuče je věčné!