Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

středa 11. prosince 2013

Mise našich zbraní se nezmění

Jakýkoliv rozkaz váženého Vrchního velitele je to, co by naše armáda měla vykonat i za cenu vlastních životů.

To byla vždy neměnná víra a vůle naší revoluční armády - v časech, kdy rozdrtila vojenskou provokaci USA a i v časech, kdy se zapojuje do socialistické výstavby a národní obrany.

Zbraně naší revoluce byly vždy nemilosrdné ke všem nepřítelům a hlavně těm, kteří se pokusili škodit vedení naší revoluce, kteří odmítli poslechnout rozkaz Vrchního velitele a těm, kteří snili jiný sen, když byli ve stejné posteli.

Džang Song Tek a skupinka jeho následovníků si dovolila jít proti politice Strany a neuposlechnout rozkaz Vrchního velitele. Jejich zločiny teď byly odhaleny a rozzuřily muže a důstojníky naší Lidové armády.

Řvoucí hlas se teď rozléhá po všech koutech země, "naše zbraně se nevzdávají. vydejte nám ty, co zradili. zlikvidujeme je, nezbude ani stopa po jejich špinavých tělech".

Proti-stranické, protirevoluční, štěpící zločiny Džang Song Teka a jeho skupiny zločinců nás nutí být ještě aktivnější na misi revoluční armády.

První cíl, který zničíme jsou ti, kdo narušili linii Strany a příkazy, poškodili úspěchy Stranického vedení, odchýlili se od Strany a třídních principů a ti, kdo se snažili změnit čisté mysli našeho lidu na hnijící ryby.

Naše revoluční armáda neví o nikom, kromě svého drahého váženého Vrchního velitele Kim Čong Una.Tak jsou pořádně rozlobili a teď zpět k vážné práci. Džuče je věčné!