Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

čtvrtek 14. března 2013

Válečné písně stále populární

Naše armáda a lid milují válečné písně. Od doby co bylo zveřejěno prohlášení mluvčího Vrchního velení Korejské lidové armády tyto písně energicky podněcují všech lid ke svaté válce za zničení nepřátel.

Tyto písně jsou tak populární mezi lidem, jelikož odrážejí jeho srdečnou lásku ke Straně a Vůdci, otčině a Lidu. Vojáci a lid si je zpívají ze srdečné lásky k zemi, která se hrdě zařadila mezi atomové mocnosti schopné vypouštět družice.

Když zpívájí válečné písně, tak se utvrzují v odhodlání nemilosrdně potrestat americké imperialisty a jejich následovníky, kteří sebou přinášejí temné mraky atomové války.

Během předchozí Vlastenecké osvobozující války, vojáci na vrcholu 1 211 jej bránili za zpěvu písně "Moje píseň v zákopu". Nepřátelští vojáci řekli, že kdykoliv se podívali na vrcholek, tak měli zlomené srdce, jak slyšeli tuto píseň a tak vrcholek přejmenovali na "hřeben zloměných srdcí".

Existuje mnoho válečných písní, kterou zasahují nepřítele hrůzou a ujišťujího o vítězství našeho lidu. Mezi nimi jsou písně "Píseň národní obrany", "Směrem k rozhodující bitvě" a "Píseň pobřežního dělostřelectva".

Tyto válečné písně inspirují vojáky a lid svojí srdečnou láskou k zemi a dávají jim jistotu ve vítězství a uštědření tvrdé porážky americkým imperialistům a jejich následovníkům.

Rodong ŠinmunKorejský lid není moc vynalézavý co se názvů písní týče. Ale už teď vidím, jak američani utíkají, jen co slyší korejce zpívat, jelikož korejci zpívají jen v sebeobraně. Džuče je věčné.