Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

neděle 31. března 2013

Severo-jižní vztahy se dostaly do válečného stavu: mimořádné prohlášení KLDR

Vláda, politické strany a organizace KLDR vydaly 30. března následující mimořádné prohlášení:

Kroky amerických imperialistů k narušení suverenity KLDR a dosažení svých hlavních zájmů, vstoupily do velmi závažné fáze. V této situaci se Drahý vážený Maršál Kim Čong Un, brilantní velitel hory Bekdu, zúčastnil operativní schůze k inspekci výkonnosti Strategických raketových sil Korejské lidové armády, za účelem silného útoku a naposledy prozkoumal a podepsal plán útoku.

Toto jeho důležité rozhodnutí je deklarací bitvy stylu vyhraj, nebo zemři k zajištění epochální příležitosti k ukončení historie dlouho trvajícího nepřátelství mezi KLDR a USA a začátku nové éry. Je to také poslední varování, než bude vykonána spravedlnost nad USA, skupinou jihu Korei a dalšími nepřátelskými silami proti spojení. Toto rozhodnutí odráží silnou vůli Armády a Lidu KLDR zničit nepřátele.

V současnosti jsou heroičtí příslušníci armády a ostatní lid KLDR plni hněvu proti neuváženým válečných provokacím imperialistů z USA a plni silné vůle zúčastnit se jako jeden smrti vzdorující bitvy proti nepřátelům a dosáhnout konečného vítězství ve velké válce za národní spojení, věrni důležitému rozhodnutí Kim Čong Una.

Vrchní velení KLA ve svém předchozím prohlášení jasně deklarovalo domů i do zahraničí vůli armády a lidu KLDR zúčastnit se rozhodné vojenské protiakce k obraně suverenity země a důstojnosti Vrchního vedení jak vyžadují kroky USA a loutek z jihu Korei, které se dostaly to nejextrémnější fáze.

Nespokojeni s přelety B-52 nad jihem Korei i přes varování KLDR, USA nechaly letět strategické bombardéry a jiné moderní zbraně letět s pevninské USA na jih Korei, během válečného cvičení namířeném proti KLDR. Jeto neomluvitelná hyenská provokace a otevřená výzva.

Jih Korei využívá kampaň USA za atomovou válku proti KLDR k tomu, aby začal mluvit o "preventivním útoku" a "silné protiakci" a dokonce "zasáhnutí velících sil" a také otevřeně odhalují pokus o zničení památníků symbolizujících důstojnost vrchního vedení KLDR.

Toto jasně ukazuje, že snaha USA o agresi a snaha loutek na invazi do KLDR se dostala mimo limit a jejich výhrůžky vstoupily do fáze skutečné války, z fáze výhrůžek a vydírání.

Současná pochmurná situace jasně dokazuje, že Vrchní velení KLA mělo pravdu ve svém úsudku a rozhodnutí rozhodně urovnat účty s imperialisty z USA a loutkami jihu Korei silou zbraní Songunu, jelikož čas, kdy mohly fungovat slova již uplynul.

Oni teď otevřené tvrdí, že cvičení ve shozu bomb stealth bombardérů B-2A nemá "iritovat sever", ale "je obranné". USA také tvrdí, že cvičení slouží "jako obrana zájmů spojence". Ale není to nic než směšná záminka zahladit svoji agresivní povahu a vyhnout se tak zavržení doma a v cizině a vyhnout se odplatě KLDR.

Éra kdy se USA mohly uchýlit k politice síly za pomoci atomových zbraní je u konce.

Toto je resolutní odpověď KLDR a její pevná pozice odvrátit atomové vydírání imperialistů USA nemilosrdným atomovým útokem a jejich agresivní válku svojí spravedlivou totální válkou.

Měli by jasně vědět, že v éře Maršála Kim Čong Una, největšího velitele který kdy žil, jsou všechny věci jinak, než byly dříve.

Nepřátelské síly brzo pocítí ocelovou vůli, neporovnatelnou odvahu a neobyčejnou kuráž brilantního velitele hory Bekdu, že Země nemůže existovat bez Songunské Korei.

Nastal čas jít do války "vyhraj, nebo zemři".

Vláda, politické strany a organizace KLDR slavnostně prohlašují následující, odrážející rozhodnutí učiněné Kim Čong Unem na operativní schůzce Vrchního velení KLA a jednomyslnou vůlí všech příslušníků armády a lidu KLDR, kteří čekají na jeho poslední rozkaz:

1. Od tohoto okamžiku budou vztahy mezi severem a jihem na úrovni války a budou se řešit podle válečných regulí.

Stav kdy na poloostrově nebyl ani mír ani válka skončil.

Revoluční ozbrojené síly KLDR nastoupily skuteční vojenské akce a přirozeně tak vztah mezi Korejemi vstoupil do válečného stavu. Podle toho bude jakákoliv i nejmenší provokace narušující důstojnost a suverenitu potrestána nemilosrdnými akcemi bez předchozího varování.

2. Jestliže USA a loutkové síly jihu Korei způsobí válečnou provokaci za vyprovokování války proti KLDR kdekoliv, včetně pěti ostrovů ve Žlutém moři, nebo podél demarkační linie, tak odpověď nebude omezená lokální válka, ale totální válka, atomová válka.

Je naprosto jasné, že vojenský konflikt na Korejském poloostrově povede k atomové válce v okamžiku, kdy strategické bombardéry USA na základnách v Havaji a Guamu a pevninské USA létají nad jihem Korei jako součást šílených válečných kroků.

První úder revolučních ozbrojených sil KLDR vyhodí do vzduchu základny agrese na pevnině USA a v Pacifiku, včetně Havaje, Guamu a zničí nejen základny loutkových sil jihu Korei, včetně Čonguande, aby nemohli říct nic o agresorech a provokatérech.

Tato svatá válka spravedlnosti bude celonárodní, všelidová zahrnující všechny Korejce z jihu a severu a v zahraničí, ve které zrádci národa včetně maniaků, štváčů a lidského odpadu budou bez milosti smeteni.

Žádná síla světa nemůže zlomit odhodlání příslušníků armády a lidu KLDR v touze za frontální válku národního spojení a podněcuje jejich sílu.

Vysoce si vážící nesrovnatelně velkých mužů hory Bekdu si Korejský lid vyventiluje svoji zlobu a uskuteční svoji touhu a tak bez zaváhání přinese jasný den národního spojení a vybuduje nejlepší mocnost na této zemi.

Rodong ŠinmunTo jen pro ty, co by chtěli vidět, jak vypadá takové pořádné a tvrdé prohlášení. Džuče je věčné!