Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 21. srpna 2012

Král Lesota přeje KLDR úspěch v budování prosperujícího národa

Pjongjang, 21. sprna (KCNA) -- Leci 3., král Lesota, obdržel 15. sprna jmenovací listiny od Čo Jong Mana, velvyslance KLDR v jeho zemi.

Velvyslanec předal králi pozdrav od Drahého váženého Maršála Kim Čong Una.

Král řekl, že je mu ctí, že obdržel bratrský pozdrav od Kim Čong Una a popřál mu vše nejlepší a mnoho zdraví a Korejskému lidu mír a prosperitu.

Prohlásil, že doufá, že dobré přátelské vztahy mezi oběmi zeměmi a lidy a vzájemná spolupráce ve všech oblastech bude ještě těsnější.

Srdečně pozdravil Kim Čong Una, skutečného dědice věci Vůdce Kim Čong Ila.

Také popřál co nejvíce úspěchů KLDR, v její snaze budování bohaté a silné země pod moudrým vedením Kim Čong Una.Prostě zájem o KLDR je v celém světě, už i král Lesota nesní o ničem jiném, než blahu Korejského lidu. Džuče je věčné!