Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

úterý 1. května 2012

Narozeniny a svatba

Jednoho dne na jaře 1946, po osvobození Korei, se poradce Kim Is Sunga zastavil u Kim Čong Suk, protijaponské hrdinky, aby se dohodli na přípravách večeře na oslavu prvních narozenin Kim Is Sunga po osvobození.

Ale shledal, že ta už začala s přípravou.

Mnoho lidí mělo již dlouho starost o tuto večeři. Kim Ček a další veteráni se u ní stavěli, aby přednesli své návrhy. Říkali:

"Když jsme bojovali v horách, nemohli jsme Generálovi připravit pořádnou narozeninovou večeři. Teď si můžeme splnit naše přání."
"Možná nebude souhlasit, vědom si situace země, ale mi mu stejně musíme připravit večeři."

Tak začala Kim Čong Suk osobně připravovat večeři.

Jednoho dne zjistil Kim Il Sung co dělá a zeptal se jí, co to má znamenat. Trochu se zastyděla a řekla:"Brzy budeš mít svoje první narozeniny po svém triufálním návratu. Doufala jsem, že budeš mít večeři se svými přáteli z hor."

"Večeři s přáteli", zopakoval Kim Il Sung a pak se odmlčel a požádal ji, aby připravila hodně jídla.

Protijaponští veteráni se ze srdce zaradovali a vynasnažili se, aby připravali hojnou tabuli.

Pak přišel ten den. Když veteráni dorazili, aby mu poblahopřáli, tak uviděli u stolu sedět mladou ženu a muže. Pak se dozvěděli, že Vůdce změnil svoji narozeninovou oslavu na svatební hostinu pro svobodného sirotka veterána. Zmocnil se jich pocit zklamání.

"Toto jsou tvoje první narozeniny po triumfálním návratu" řekl Vůdci Kim Ček. "Lid bude zklamán, když se dozví, že jsme Ti nepřipravili večeři. Tihle mohli mít svatbu později".

"Už žádné řeči o mojich narozeniných," řekl s úsměvem Kim Il Sung, "na vždy!"

Pak se mile podíval na ten pár.

Vždy se těšil z radosti lidu a jako revolučních přátel.