Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

čtvrtek 1. března 2012

Komentář KCNA odmítá dezinformace šířené duševně zaostalými chlapíky

Pjongjang, 27. února (KCNA) -- Internetové stránky jihu Koreji opět šíří dezinformace o používání mobilních teefonů v KLDR.

Předpokládají, že mobilní telefony jsou používány jako "prostředek pro vykořenění zakázané kultury" zevnitř a jejich použití je na vzestupu.

Každý kousek této dezinformace podle "místích zdrojů" je okořeněn obsahem hanícím KLDR.

Všechno to jsou jen vymyšlené příběhy duševně zaostalých chlapíků, kteří nevědí nic o jejih společnosti.

Socialismus korejského styluje je společnost zaměřená na masy, která se rozvíjí díky pozitivní roli pracujícího lidu, který je opravdovým pánem.

Přání a touhy lidu jsou plně reflektovány v linii a politice státu a jsou implementovány kreativní energií, moudrostí a hojností.

Je trvalým principem KLDR "kontrolovat kulturu z vnějšku" se zřetelem na zájem lidu.

Korejský lid přísně filtruje co překročí jeho práh, aby nedošlo k zavlečení něčeho nevhodného pro smýšlení lidu a něčeho, co by narušilo správný rozvoj civilizovanosti společnosti od doby, kdy začalo budování nové společnosti.

Tento princip byl vždy dodržován Korejským lidem, který touží po věcech progresivních, vznešených a neochvějně je předavá dál mladé generaci, hlavím hráčům budoucnosti, bez ohledu na fázi vývoje socialistické společnosti.

Společnost KLDR zůstala nezměněna i přes neustálou politickou a vojenskou snahu nepřátelských sil a přes globální ekonomickou a kulturní krizi, jelikož se drží principů lidu po generace, jako svého života a duše.

Nejsměšnější na této dezinformaci je, jak přistupuje k mládeži v KLDR.

Mládež představuje nejsilnější národní sílu a sílu budování národa, svým pevným odhodáním a upřímnou znalostí a odmítnutím "fragratního větru", poslaného kapitalismem.

Mnoho lidí dobrovolně pracuje na náročných projektech, aby překonali smutek nad odchodem otce národa silou a odvahou.

Někteří z nich umřeli hrdinnou smrtí při záchraně druhých. Společnost jihu Koreji je pořivená tím, že materiální zajištění zastínilo duchovní a kulturní život a ochudilo politický život silným vlivem zkorumpovaného imperialismu a kultury kapitalistické společnosti, která se drží u moci pouze tím, že otupí vnímaní lidu.

Taková společnost pak jen těžko může chápat podstatu společnosti KLDR a důstojný duchovní život její mládeže.

Je největší pošetilostí potom takto mluvit o mládeži a dalších lidech KLDR.

Skupina kolem Presidenta I je politováníhodná ve své snaze kout pikle a sama tak vypadá jako skupina bláznů.Imperialisti (a chlapíci), nepleťte se do našich vnitřních záležitostí, radši si užívejte svoji tvrdou měnu, než umřete krutou smrtí na dostatek jídla! Džuče je věčné!