Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 13. února 2012

Nápisy vyryté do skal v KLDR velebí Kim Čong Ila

Pjongjang, 11. února (KCNA) -- Nápis “Nesrovnatelný vlastenec Kim Čong Il” byl vyryt do skály hory Sokda v kraji Džungsan na významný den Zářící hvězdy.

Nápisy vyryté příslušníky armdády a lidem všeho původu vyzdvyhujíci velikost Kim Čong Ila ukazují jejich železnou vůli věčně si ho nade vše vážit a vystavit jeho revoluční úspěchy po všechen čas.

Během velké protijaponské výlky, protijaponští revoluční bojovníci vyryli do stromů nápisy jako “Dědic Generála Kim Il Sunga”, “Syn 20 milionů”, “Hvězda hory Bekdu” a “Zářící hvězda, symbol budoucnosti” které čtenářům připomínají osobnost Kim Čong Ila jako velkého muže zrozeného v nebi.

Nápis “Vrchol Čong Il” byl vyryt na vrchol horách Bekdu v listopadu 1988 a nápisy “Čest Korei a pýcha národa Kim Čong Il” a “Příklad Džuče Kim Čong Il” byly vyryty na vrcholky Oson a Mangsu při příležitosti 45. výročí založení Korejské strany pracujících.

Do kamenů vrcholku Rjanggak byl vyryt v roce 1998 nápis “Slunce 21. století Generál Kim Čong Il”.

Kameny hor Mjonhjang a Čilbo obsahují nápisy se vzkazy “Velitel s železnou vůlí Kim Čong Il”, “Velký velitel Generál Kim Čong Il”, “Legendární hrdina Generál Kim Čong Il”, “Nesrovnatelně velký velitel Generál Kim Čong Il”.

Korejský lid vyryl také nápisy “Velký vůdce Generál Kim Čong Il” a “Viva Velká politika Songunu” do skal vrcholku Pari a vrcholku Me jako odraz loajality armády Kim Čong Ilovi.

Nesmrtelný revoluční hymnus “Píseň Generála Kim Čong Ila” ja vyryt do skály Tokgol hor Čilbo a Kumgang, aby se toto poselství uchovalo na věky.Při rytí dostal lid tyto slova “Generál”, “Velký”, “Velitel” a “Kim Čong Il” a vidíte kolik kombinací Korejci vymysleli? To by jiný nesvedl! Džuče je věčné!