Nepřehlédněte

Výprava do KLDR 2012

Prohledat tento blog

pondělí 19. prosince 2011

Zpráva všem členům Strany, příslušníkům ozbrojených sil a Lidu

Pjongjang, 19. prosince (KCNA) -- Ústřední výbor a Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících, Rada obrany národa KLDR, Předsednictvo Nejvyššího lidového shromáždění a Vláda KLDR vydala v sobotu tuto zprávu všem členům Strany, příslušníkům ozbrojených sil a Lidu:
Ústřední výbor a Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících, Rada obrany národa KLDR, Předsednictvo Nejvyššího lidového shromáždění a Vláda KLDR oznamuje všem členům Strany, příslušníkům ozbrojených sil a Lidu s nejhlubším zármutkem, že Kim Čong Il, generální tajemník KSP, předseda Rady obrany národa, nejvyšší velitel Korejské lidové armády, zemřel po náhlé nemoci v 08:30 dne 17 prosince Džuče 100 (2011) během cesty na pracovní inspekci.

Celý svůj život zasvětil zdědění a dosáhnutí revoluční věci Džuče a energicky pracoval dnem i nocí pro prosperitu socialistického domova, štěstí lidu, spojení země a globální nezávislosti. Příliž náhle zemřel k našemu nejvyššímu zármutku.

Jeho náhlý odchod v době historického času, kdy se otevírá epochální dosažení věci budování silného a prosperujícího socialistického státu a Korejské revoluce, která neochvějně postupuje naproti všem těžkostem a zkouškám, je obrovskou ztrátou pro KSP, Korejskou revoluci a nejsmutnější skutečností pro Korejce doma i v zahraničí.

Kim Čong Il se narodil jako syn odboráře na Hoře Bekdu, posvátné hoře revoluce a vyrostl ve velkého revolucionáře, který douho a moudře vedl Stranu, Armádu a Lid, během svého života vykonal nesmrtelné revoluční činy pro blaho země, lidu, času a historie.

Kim Čonjg Il měl osobnost a kvalifikaci jako velký muž na nejvyšší stupnici dokonalosti, byl dokonalý myslitel a teoretik, který vedl revoluci a výstavbu po cestě vítězství silnou ideologií a teorií a vynikajícím vůdcovstvím. Byl nesrovnatelným politickým géniem, výjiměčným velitelem Songunu a nesrovnatelným vlastencem a laskavým otcem Lidu, který si zapamatoval celou historii revolučního snažení s vřelou láskou k zemi a jejímu lidu ve vznešeném oddání se.

Kim Čong Il za svoje celoživotní poslání považoval dokončení od generace po generaci tvořené věci Džuče, kterou započal President Kim Il Sung, a celý život naplňoval revoluci a budování podle záměrů a myšlenek Presidenta jako nejvěrnější soudruh a druh ve zbrani s Presidentem.

Kim Čong Il plně rozvinul nesmrtelnou myšlenku Džuče, myšlenku Songunu, vytvořenou Presidentem a oslavil ji jako myšlenku, co vede Éru nezávislosti svojí jasnozřivou moudrostí a energetickou ideologií a teoretickými aktivitami. Pevně bránil a rozvíjel revoluční tradice hory Bekdu s čistou myslí a tak zajišťoval kontinuitu Korejské revoluce.

Kim Čong Il, génius revoluce a výstavby, rozvinul Stranu, armádu a stát aby se staly Stranou, armádou a státem Kim Il Sunga, dal národu sílu a důstojnost nejvyšší úrovně a přinesl zlaté dny prosperity, bezprecedetní po 5000 let trvání Národa pod povzneseným praporem výstavby společnosti myšlenky Džuče.

Kim Čong Il, nejvyšší ztělesnění revolucionářské morální zodpovědnosti, nastavil nejvyšší příklad v živé paměti Presidenta Kim Il Sunga, nepoznaný v politické historii a tak zajistil majestátnost jménu Presidenta a jeho nesmrtelná revoluční dráha a výdobytky budou stále zářit spolu s věčnou historii Džuče Korei.Zemřel před tím, než mohl vidět výtězství věci budování prosperujícího národa, národní spojení a dosáhnutí revoluční věci Džuče, kterou si tak přál, ale připravil silnou politickou a vojenskou základnu, která zajistí pokrok Korejské revoluce skrze generace a zajistí pevné základy věčné prosperity země a národa.

V předvoji Korejské revoluce je v současnosti Kim Čong Un, velký následovník revoluční věci Džuče a vynikající Vůdce Strany, Armády a Lidu.

Vedení Kim Čong Una zajišťuje jistotu věrného dokončení revoluční věci Džuče behěm generací, věci započatou Kim Il Sungem a vedenou k vítězství Kim Čong Ilem.

Máme neporazitelnou revolučního armádu hory Bekdu věrnou věci KSP, velkou jednotu Armády a Lidu po boku Strany, nejlepší socialismus Korejského typu zaměřený na masy a pevné základy nezávislosti národní ekonomiky.

Pod vedením Kim Čong Una proměníme zármutek v sílu a odvahu a překonáme současné problémy a budeme ještě více pracovat pro další vítězství revoluce Džuče.

Naše armáda a lid si bude vždy nade vše a neotřesitelně vážit Kim čong Ila a jeho ušlechtilého smyslu morální povinnosti. Věrni jeho příkazu půjdou neochvějně cestou revoluce Džuče, revoluce Songunu a budou resolutně bránit jeho mesmrtelné zásluhy a oslaví jej na věky.

Všichni členové Strany, Armády a Lid musí zůstat věrní vedení váženého Kim Čong Una, pevně bránit a posilnit jednomyslnou jednotu Strany, Armády a Lidu.

Pod praporem Songunu musíme upevnit naši vojenskou schopnost ve všech směrech, abychom spolehlivě ochránili náš Korejský socialistický systém a výdobytky revoluce a pochodeň zapálenou v Jihohamgjongské provincii učinili pochodní, která vede průmyslovou revoluci po staletí, prochází zemí a přináší jasný zvrat v budování ekonomické velmoci a zlepšování životního standardu Lidu.

Jistě dosáhneme nezávislého spojení země společnou snahou všech Korejců na základě Tří principů Spojení a severo-jižní deklarace.

Naše Strana a Lid budou usilovat o posílení přítelství a solidarity mezi lidmi zemí, vedení myšlenkou nezávislosti, míru a přítelství a budování nového světa nezávislosti a míru bez dominance, agrase a války.

Cesta revoluce je v současnosti svízelna a pomurá. Ale žádná síla na světě nezastaví revoluční pokrok Strany, Armády a Lidu pod moudrým vedením Kim Čong Una.

Srdce Kim Čong Ila přestalo bít, ale jeho šlechetné a slavné jméno a dobročinný obraz si bude pamatovat Armáda a Lid a jeho slavná historie revolučních aktivit a nesmrtelné úspěchy budou na věky zářit v historii země.


Kim Čong Un je věčný! Kim Čong Il je věčný! Džuče je věčné!